Кузнєцова Н. С.

ХарактеристикаЗначения
Должности, званиядоктор юрид. наук; професор; академік; професор кафедри цивільного права; професор кафедри цивільного права юридичного факультету; професор кафедри цивільного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); заслужений діяч науки і техніки України; академік НАПрН України
Специальности12.00.03
Научные советы26.500.01; 26.001.06; 26.730.02; 64.086.02; 41.086.03
Авторских диссертаций0
Руководимых диссертаций7
Оппонируемых диссертаций7

Диссертации, в которых участвует Кузнєцова Н. С.:

АвторНаименованиеГодСпецСоветРуководительОппонент(ы)
Коструба А. В.ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В МЕХАНІЗМІ ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН2015 фев12.00.0326.500.01Кузнєцова Н. С.Васильєва В. А.; Погрібний С. О.; Стефанчук Р. О. [1]
Усуб Е. А.ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ АЗЕРБАЙДЖАНУ, КАЗАХСТАНУ ТА УКРАЇНИ ( ДОСВІД ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)2014 авг12.00.0326.001.06Сулейменов М. К.; Кузнєцова Н. С.Венедіктова І. В.; Карагусов Ф. С.
Діковська І. А. [1]ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРИВАТНИХ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВЯЗАНЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ2014 сен12.00.0326.001.06Кузнєцова Н. С.Погрібний С. О.; Мережко О. О.; Задихайло Д. В. [2]
Остапенко В. І.ПОРУКА ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН (НА МАТЕРІАЛАХ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)2015 окт12.00.0326.001.06Кузнєцова Н. С.Погрібний С. О.; Дроздова Н. В.
Трубаков Є. О.НЕУКЛАДЕНІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ: ПОНЯТТЯ, ПРАВОВА ПРИРОДА, ПРАВОВІ НАСЛІДКИ2015 окт12.00.0326.001.06Кузнєцова Н. С.Коструба А. В.; Берестова І. Е.
Федорченко Н. В.ЗОБОВЯЗАННЯ З НАДАННЯ ПОСЛУГ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ2015 авг12.00.0326.500.01 Кузнєцова Н. С.; Васильєва В. А.; Шимон С. І. [1]
Красицька Л. В.ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ ТА МАЙНОВИХ ПРАВ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ2015 авг12.00.0326.730.02 Кузнєцова Н. С.; Канзафарова І. С.; Сліпченко С. О.
Бурлака І. В.ЗОБОВЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ БЕЗ ВИНИ2015 авг12.00.0364.086.02Борисова В. І.Кузнєцова Н. С.; Кройтор В. А.
Ночовкіна О. В.ДОГОВІР ПОЗИЧКИ ЗА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ2016 мар12.00.0364.086.02Борисова В. І.Кузнєцова Н. С.; Жорнокуй Ю. М.
Майданик Н. Р.НАТУРАЛЬНІ ЗОБОВЯЗАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ2016 мар12.00.0326.500.01Кузнєцова Н. С.Голубєва Н. Ю.; Пилипенко С. А.
Жорнокуй Ю. М.ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ2016 апр12.00.0364.086.02 Кузнєцова Н. С.; Васильєва В. А.; Кравчук В. М. [3]
Колядіна Н. Г.РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПОЗОВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНОПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ2016 май12.00.0341.086.03Погрібний С. О.Кузнєцова Н. С.; Калаур І. Р. [1]
Пишна Л. Г.ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОБЄДНАНЬ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ2016 июл12.00.0326.001.06Кузнєцова Н. С.Харитонов Є. О. [1]; Борисова В. І.
Пленюк М. Д.ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ (ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ)2017 янв12.00.0326.500.01Луць В. В.Кузнєцова Н. С.; Коструба А. В.

Взаимосвязи персоны: